Siirry sisältöön

Suomelan sivujen syksyn 2017 uudistushanke on päättynyt 19.12.2017. Tavoitteena oli

 • Edistää luettavuutta
 • Parantaa graafista ilmettä
 • Lisätä puuttuvat harrastuspiirit
 • Delegoida harrastuspiirien artikkeleiden ylläpito piirin vetäjälle
 • Parantaa tietoturvaa
 • Helpottaa ylläpitoa
 • Lisätä vuorovaikutteisuutta

Näiden saavuttamiseksi sivujen "konepellin alla" tehtiin suuria muutoksia:

 • Kaikki toimintapiirien materiaali siirrettiin kiinteiden sivujen sijasta artikkeleihin
 • Otettiin käyttöön pääosin artikkeleiden luokitteluun perustuva valikkohierarkia
 • Luotiin toimintapiirien vetäjille oma ylläpitotunnus
 • Luotiin roolikohtaiset sähköpostiosoitteet <vetäjä>@suomela.info ja edelleenohjattiin niihin tuleva posti rivissä olevan piirin vetäjän omaan sähköpostiin
 • Otettiin käyttöön käyttäjäryhmät kutakin toimintapiiriä varten ja sijoitettiin ylläpitotunnukset vastaavaan ryhmään
 • Rajattiin toimintapiirin artikkelit ja niiden luokittelut vain ko. vetäjien ylläpidettäviksi (pääkäyttäjän ja päätoimittajien lisäksi)
 • Vaihdettiin pääkäyttäjän ja päätoimittajien salasanat
 • Siivottiin jonkin ulkopuolisen artikkeliautomaatin aikaansaama roska
 • Vaihdettiin otsikko- ja taustakuvat sekä logo
 • Lisättiin kommentointimahdollisuus erinäisiin palauteartikkeleihin
 • Pidettiin useita työpalavereja pääkäyttäjän, päätoimittajien ja eräiden toimintapiirien vetäjien kanssa
 • Laadittiin ylläpito-ohje vetäjille ja pidettiin näille koulutustapahtuma
 • Siivottiin WordPress-tietokanta
 • Luotiin Suomelalle Google-tili ja ohjattiin WordPress-tietokannan varmistukset G-pilveen

Sivut ovat siirtyneet normaaliin, pienimuotoisempaan ylläpitoon, jossa toimintapiirien vetäjät voivat keskittyä artikkeleiden sisältöön ja luokitteluun.

Seuraavan ryhdistysvaiheen asialista voisi olla seuraava:

 • Web-hotellin kapasiteetin kasvattaminen - voi sisältää toimittajan vaihdon
 • Kuva- ja videomateriaalin esitystapojen ja -muotojen sekä siihen liittyvän WordPress-tekniikan käyttöönotto yhdenmukaisella tavalla
 • Toimintapiirikohtaisten työpalaverien pitäminen siten, että sivujen uusi tekniikka kohtaa artikkeleiden sisällön; osallistujina piirien vetäjä(t), päätoimittaja(t) ja pääkäyttäjä - sekä mahdollisesti sivumoottori WordPressiä tunteva ATK-konsultti

Kommentteja ja ehdotuksia voi lähettää edelleenkin yhteydenottolomakkeen kautta (vain sisäänkirjautuneille), sähköpostitse osoitteeseen webmaster@suomela.info tai kommentoimalla "Palaute"-artikkelia Suomelan palveluiden valikossa.

Terveisin,
Suomelan ATK-tuki