Skip to content

Lisätietoa sivuston hoitajalta:


Suomelan kamerakerhon perustamisesta jo yli 10 vuotta

Sunnuntaina 11.2.2007 puolilta päivin toistakymmentä (13) valokuvauksen harrastajaa päätti perustaa Suomelaan uuden harrastuspiirin, kamerakerhon. Perustavan kokouksen ja kerhon puheenjohtajaksi valittiin Veikko Makkonen

Toiminnan tarkoitus

 • edistää kerholaisten valokuvaus- ja kuvankäsittelytaitoja.
 • hoitaa Suomelayhdistyksen kuvapalvelu julkaisuihin ja arkistoihin. Perinnettä tallennetaan myös keräämällä vanhaa Suomelan toimintaan liittyvää kuvamateriaalia ja kulloistakin harrastuspiirien toimintaa. Kuvia toimitetaan pyydettäessä Suomelan kotisivuja varten ja kuvausapua voidaan antaa muillekin yhdistyksille.

Toiminnan sisältö

 • perehdyttää kerholaisia nykyaikaisen valokuvauksen tekniikkoihin ja laitteisiin ja kuvankäsittelyohjelmistoihin. Kokouksissa tutustutaan valokuvauksen historiaan, kuvausmateriaaleihin ja –laitteisiin, kuvaustekniikkaan, kuvien jälkikäsittelyyn, kuvien teettämiseen ym. alaan liittyviin teemoihin. 
 • tarjota kerholaisille ympäristö, jossa voivat aloittelija ja edistynyt harrastaja tuoda ja vertailla valokuvauksen aikaansaannoksiaan.
 • kerhon valokuvanäyttelyt

Toimintatavat

 • kerholaisten ja ulkopuolisten osaajien pitämät esitelmät alan aiheista.
 • tutustuminen alan julkaisuihin ja oppaisiin sekä internetin tarjoamiin palveluihin.
 • tehdään kuvausretkiä luonto- ym. kuvausta varten.

Kokoontumiset ja yhteystiedot

 • kokoontuu Suomelan toimintakautena loka- maalikuussa aina kuukauden joka toinen ja neljäs torstai Suomelan salissa klo 17.45.
 • tarkempia tietoja kokoontumisista Suomelan Sanomissa ja ilmoitustaululla sekä sähköpostilla. Myös suomela.info sivuilla kerrotaan ajankohtaisista kerhon tapahtumista.
 • Kerhon vetäjänä toimii Olavi Kurkela puh. +358 40 583 1497
 • Kerhoon pääsee maksamalla Suomelan jäsenmaksun.  Asiasta kiinnostuneet toivotamme tervetulleiksi kerhoomme!
 • Jos olette kiinnostuneita kehittämään kerhon toimintaa ja halukkaita esim. esitelmöimään alan aiheista, voitte ilmoittaa kerhon vetäjälle kiinnostuksestanne.

Ajankohtaista kamerakerhon toiminnassa

 • Kamerakerhon sivut on uusittu. Kerholaiset voivat esittää mielipiteitään sivustosta.

Tulevan kevään 2018 valokuvanäyttelyn puitteet ja säännöt

Valokuvanäyttelyn teemana on ”Kaupunkielämää”.  Kuvia valitaan näyttelyyn 60 kpl (kuvakoko A4) ja näytteillä oloaika on maaliskuu. Kuvia näyttelyyn voi esittää jokainen Suomelan jäsen.

Kuvien toimittaminen näyttelyyn ja kuvien valinta

Alustavat kuvaehdotukset näyttelyyn tulee toimittaa työryhmän jäsenille valintaa varten digikuvina kuvasuhteessa10/15 (A4 kuvasuhde on 21,0/29,7). Kuvat eivät saa olla aikaisemmin missään näyttelyssä palkittuja ja kuvaaminen on suoritettu vuoden 2017 alun jälkeen. 

Kuvien luovutuksen yhteydessä on myös annettava kuvaa koskevat tiedot kuten kuvan nimi, kuvaaja ja yhteystiedot. Useampaa kuvaa ehdotettaessa tulee kuvaajan asettaa kuvat omasta mielestään paremmuusjärjestykseen. Tätä järjestystä käytetään valintajärjestyksenä. Lopullisen valinnan suorittaa asiantuntijoilla vahvistettu näyttelyn järjestelytyöryhmä. Kameraseuran aktiivijäsenillä on oikeus asettaa näyttelyyn vähintään 3 kuvaa oman harkintansa mukaan. Tätä määrää voidaan tarkistaa kuvien tarjonnasta riippuen. Muilta osin kuvat valitaan arvioitsijoiden toimesta. Valitut kuvat saatetaan näyttelykuntoon kameraseuran toimesta ja Suomelan avustamana.

Aikataulu

Näyttely on avoinna maaliskuun. Kuvaehdotukset on toimitettava viimeistään 15.2.2018 mennessä. Kuvien valinta näyttelyyn sekä kuvien teettäminen 16.- 25.2. 2018. Näyttely pystytetään 2.3.2018 ja avajaiset ovat 3.3.2017 klo 12.00.

Näyttely työryhmä

Ryhmän koollekutsuja on Olavi Kurkela (puh. +358 40 583 1497) ja järjestelytyöryhmän jäseniksi kutsutaan Veikko Makkonen, Reijo Raita ja Pekka Savolainen. Lisäjäseniksi halukkaat voivat ilmoittautua ryhmän koollekutsujalle. Jokainen ryhmän jäsen vastaanottaa kuvaehdotuksia. Kuvat voi toimittaa sähköpostilla  tai esim. muistitikulla kamerakerhon kokouksissa.

Kuvien arviointi

Näyttelyvierailla on mahdollisuus arvioida kuvia näyttelyn esilläolon aikana antamalla mielestään kolmelle parhaalle kuvalle sijoituspisteen.

Kuvien myynti ja lunastus

Näyttelyvieraat voivat myös ostaa kuvia ja kuvaajat voivat lunastaa omat kuvansa. Myynti ja lunastustulot käytetään näyttelykulujen kattamiseen ja tilitetään Suomelayhdistykselle.